GHW International heeft winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020. Voor de periode verwacht de onderneming een verlies toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap van niet meer dan RMB1 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020, vergeleken met een winst toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap van ongeveer RMB17 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019. Het verwachte verlies toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020 was voornamelijk toe te schrijven aan (i) de daling van de inkomsten uit de segmenten polyurethaanmaterialen en fijnchemicaliën als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, die de stijging van de inkomsten uit de chemische producten voor diervoeding compenseerde; (ii) de stijging van de verkoop- en distributiekosten, voornamelijk als gevolg van de stijging van het binnenlandse en buitenlandse verkoopvolume van chemische producten voor diervoeding; en (iii) de stijging van de financiële kosten als gevolg van een stijging van bank- en andere leningen.