GHW International gaf niet-geauditeerde geconsolideerde winstverwachtingen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. De Groep verwacht voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 een winst toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap van ongeveer RMB 27 miljoen, vergeleken met een verlies toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap van ongeveer RMB 700.000 voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020. De verwachte winst toe te rekenen aan eigenaars van de Vennootschap voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de brutowinst als gevolg van de goede prestaties in de activiteiten in de Volksrepubliek China na het herstel van de uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020, gedeeltelijk tenietgedaan door de stijging van (i) verkoop- en distributiekosten, administratieve kosten en onderzoeks- en ontwikkelingskosten als gevolg van de toenemende operationele schaal; (ii) de afschrijving van materiële vaste activa ten gevolge van de stopzetting van de productie in de fabriek van Xuzhou en van de gecentraliseerde productiefuncties in Tai'an; en (iii) het nettowisselkoersverlies, voornamelijk ten gevolge van de depreciatie van de Amerikaanse dollar tegenover de renminbi.