De raad van bestuur van GHW International heeft de aandeelhouders van de Onderneming en potentiële investeerders meegedeeld dat, op basis van een voorlopig nazicht van de niet-geauditeerde geconsolideerde beheersrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 en andere informatie waarover de raad momenteel beschikt, de Groep verwacht voor de Huidige Periode een aan de eigenaars van de Onderneming toe te rekenen winst te boeken van ongeveer RMB 170 miljoen, vergeleken met een aan de eigenaars van de Onderneming toe te rekenen winst van ongeveer RMB 27 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021. Op basis van de momenteel beschikbare informatie was de verwachte winst die aan de eigenaars van de Onderneming kan worden toegerekend voor de Lopende Periode voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de brutowinst als gevolg van (i) de goede prestaties in de activiteiten van de Onderneming in de Volksrepubliek China als gevolg van de stijgende gemiddelde verkoopprijzen van enkele van de belangrijkste producten van de Onderneming en de succesvolle aankoopstrategieën van de Onderneming voor grondstoffen; en (ii) een netto wisselkoerswinst, hoofdzakelijk ten gevolge van de waardestijging van de US dollar tegenover de Renminbi, die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de stijging van (i) verkoop- en distributiekosten en administratieve kosten ten gevolge van de toenemende operationele schaal van de Groep, de aanzienlijke stijging van de verzendings- en logistieke kosten en de toekenning van prestatiebonussen aan het personeel; (ii) onderzoeks- en ontwikkelingskosten ten gevolge van projecten voor de transformatie van artificiële intelligente systemen, projecten voor de verbetering van de productietechnologie, de uitbreiding van het onderzoeks- en ontwikkelingsteam en de stijgende grondstoffenkosten; en (iii) inkomstenbelastingskosten, die in overeenstemming waren met de stijging van de gegenereerde winst voor de Lopende Periode.