Op 8 mei 2024 deelde R. Kerry Clark aan General Mills, Inc. mee dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor de Raad van Bestuur tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 in september. De heer Clark blijft in functie gedurende de rest van zijn huidige termijn.