General Insurance Corporation of India heeft voor het boekjaar 2022-23 een dividend voorgesteld van INR 7,20 per aandeel, zoals aanbevolen door de Raad van Bestuur tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering (AVA) van de Corporation op 26 september 2023.