Generac Holdings Inc. geeft omzetindicaties voor het volledige jaar 2021. De onderneming handhaaft haar groeivooruitzichten voor de netto-omzet voor het volledige jaar 2021 van ongeveer 47% tot 50% ten opzichte van het voorgaande jaar, waarbij rekening is gehouden met een gunstige invloed van ongeveer 5% van acquisities en wisselkoersen.