GEA Group Aktiengesellschaft (XTRA:G1A) begint op 9 november 2023 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 april 2023. Volgens het mandaat zal het bedrijf eigen aandelen inkopen, zodat het eigen aandelenbezit niet meer dan 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt. In het geval dat de inkopen op de beurs plaatsvinden, mag de inkoopprijs niet meer dan 10% hoger zijn dan het rekenkundig gemiddelde van de aandelenkoersen gedurende de drie handelsdagen voorafgaand aan de dag van de aankoop of meer dan 20% lager zijn dan de koers. In het geval van een openbaar overnamebod mag de door de vennootschap aangeboden en betaalde aankoopprijs per aandeel niet meer dan 10% hoger zijn dan het rekenkundig gemiddelde van de aandelenkoersen gedurende de drie handelsdagen voorafgaand aan de dag waarop de Raad van Bestuur een besluit neemt over het bod of de aanvaarding van het bod van de aandeelhouders, of meer dan 20% lager zijn dan de genoemde prijs. In het geval van verschillen tussen de aandelenprijs en de aangeboden prijs of afwijkingen van de prijsvork die is gedefinieerd in verband met de uitnodiging tot inschrijving op aandelen, die ontstaan na publicatie van een inkoopbod en die significant kunnen zijn voor het succes van dat bod, kan de prijs of de prijsvork, al naar gelang het geval, worden aangepast tijdens de inschrijvingsperiode en/of tot het moment waarop het bod wordt geaccepteerd. Als het totale aantal aandelen dat als reactie op een openbaar aankoopbod wordt aangeboden, het volume van het bod overschrijdt, kan de aankoop worden gedaan naar rato van de aangeboden aandelen. Het programma is geldig tot 26 april 2028.

Op 7 november 2023 kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan. In het kader van het programma zal het bedrijf tot € 400 miljoen aan aandelen terugkopen op de beurs. De eerste tranche van het programma met een inkoopvolume van maximaal 150 miljoen euro zal in november 2023 van start gaan en binnen zes maanden voltooid zijn. De aandelen zullen worden ingekocht in de periode vanaf november 2023 tot eind 2025.