GE Vernova Inc. (bedrijf) kondigde op 16 mei 2024 aan dat de raad van bestuur van het bedrijf is uitgebreid tot negen leden en Martina Hund-Mejean heeft gekozen als directeur van het bedrijf, met onmiddellijke ingang, om de nieuw ontstane vacature in te vullen. Mevrouw Hund-Mejean zal fungeren als een Klasse II-directeur voor een termijn die zal aflopen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2026 en daarna tot haar opvolger naar behoren is gekozen en gekwalificeerd of tot haar eerdere overlijden, ontslag, diskwalificatie of verwijdering. Op 16 mei 2024 benoemde de raad mevrouw Hund-Mejean ook tot lid van de auditcommissie en de compensatiecommissie.