Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. heeft een indicatie gegeven van de inkomsten voor de maand januari 2024 en het hele jaar 2024. De externe schatting voor de inkomsten van het bedrijf in januari zal waarschijnlijk bijna TWD 1,5 miljard bedragen, meer dan het dubbele van de stijging in december vorig jaar, waarmee een nieuw hoogtepunt in bijna vijf jaar wordt bereikt en de financiële groei van het eerste kwartaal aanzienlijk wordt gestimuleerd.

Er wordt niet alleen een aanzienlijke groei van de inkomsten voor het hele jaar verwacht in vergelijking met vorig jaar, maar er wordt ook verwacht dat de winstgevendheid hoger zal zijn dan één aandelenkapitaal, waardoor de totale activiteiten weer een piek bereiken.