Galapagos NV zal nieuwe gegevens over filgotinib presenteren op de American College of Rheumatology (ACR) Convergence 2022 bijeenkomst die plaatsvindt in Philadelphia, Pennsylvania van 10-14 november 2022. In de afgelopen twee decennia is de ziekteactiviteit bij reumatoïde artritis (RA) verbeterd, maar vermoeidheid en pijn blijven de levenskwaliteit (QOL) van patiënten en hun vermogen om te functioneren belemmeren.2,3 Minder dan 30% van de patiënten is tevreden met hun pijnniveau en 40-80% van de RA-patiënten heeft last van vermoeidheid.4,5 Pijn en vermoeidheid hebben negatieve gevolgen voor de mentale en fysieke QOL, waaronder sociaal functioneren. Tussentijdse gegevens van de FILOSOPHY-studie van patiënten van 18 jaar en ouder met matig tot ernstig actieve RA, die voor het eerst filgotinib voorgeschreven kregen, toonden snelle verbeteringen in pijn (VAS-schaal) en vermoeidheid vanaf week 1, met gemiddelde veranderingen ten opzichte van de uitgangswaarde in VAS-pijnscore van -11,9 en -22,2 in respectievelijk week 1 en maand 1, en ten opzichte van de uitgangswaarde in FACIT-F7-score van 3,7 en 6,8 in respectievelijk week 1 en maand 1.

De FILOSOPHY-studie toonde ook verbeteringen in ziekteactiviteit, met een gemiddelde verandering van de CDAI-score (Clinical Disease Activity Index) ten opzichte van de uitgangswaarde van -13,7 op maand 1.1 De tussentijdse resultaten zijn gebaseerd op gegevens van 200 patiënten die zijn ingeschreven in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Italië, en vertegenwoordigen echte patiënten met matig tot ernstig actieve RA. Andere abstracts die worden gepresenteerd tijdens ACR Convergence 2022 omvatten analyses van de veiligheid van filgotinib, en klinische resultaten, bij volwassen patiënten met RA met tot 8,2 jaar blootstelling aan filgotinib, inclusief de meest recente geïntegreerde veiligheidsgegevens van 7 klinische studies (gepoolde fase 2 en 3 klinische gegevens) die zowel keken naar de totale RA-populatie als naar subgroepen van patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen, en een ander abstract dat laboratoriumresultaten beschrijft van een langlopende fase 3 uitbreidingsstudie. Er zullen twee nieuwe abstracts worden gepresenteerd over het effect van filgotinib op lichaamsgewicht en BMI, en inzichten uit een post-hocanalyse van geïntegreerde veiligheidsgegevens van filgotinib.