G.A. Holdings Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het eerste kwartaal kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten HKD 727,867 miljoen bedroegen, vergeleken met HKD 390,903 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 48,455 miljoen HKD, vergeleken met 9,302 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 28,485 miljoen HKD, tegen een nettoverlies van 1,288 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,0598 HKD, vergeleken met een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,0027 HKD een jaar geleden.