De raad van bestuur van G.A. Holdings Limited heeft aangekondigd dat de heer Xue Guo Qiang zijn ontslag heeft ingediend als uitvoerend bestuurder van de vennootschap, alsmede zijn positie in alle dochterondernemingen van de vennootschap, met ingang van 31 januari 2023, vanwege zijn gezondheidsredenen. De heer Xue heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Vennootschap en de Raad en dat er geen andere zaken met betrekking tot zijn veranderingen zijn die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap of de Beurs moeten worden gebracht.