G.A. Holdings Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2020. De Groep zal naar verwachting een aanzienlijke stijging van de winst na belastingen noteren voor de drie maanden eindigend op 30 juni 2020 tot niet minder dan HKD 20,0 miljoen vergeleken met de drie maanden eindigend op 30 juni 2019 van ongeveer HKD 8,0 miljoen. De Raad is van mening dat de verwachte stijging van de nettowinst na belastingen voornamelijk is toe te schrijven aan (i) een stijging van de inkomsten uit de verkoop van motorvoertuigen tijdens het tweede kwartaal van 2020 als gevolg van een opleving van de algemene consumptie na de verlichting van de epidemie van het nieuwe coronavirus (COVID-19) in de Volksrepubliek China; (ii) een verbetering van de bruto operationele marge uit de verkoop van motorvoertuigen; (iii) een daling van het aantal personeelsleden en de bijbehorende personeelskosten; en (iv) een daling van de algemene bedrijfskosten als gevolg van een effectieve kostenbeheersing.