Fuyo General Lease Co., Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 700.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 57.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 43.000 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 1.434,09.