Fuyo General Lease Co., Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 700.000 miljoen JPY, een bedrijfsresultaat van 51.500 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 36.000 miljoen JPY en een gewone winst per aandeel van 1.202,97 JPY.