De raad van bestuur van Fresh Del Monte Produce Inc. De Raad van Bestuur heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $0,25 per aandeel vastgesteld, betaalbaar op 7 juni 2024 aan aandeelhouders die op 16 mei 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.