Frasers Centrepoint Trust heeft aangekondigd dat de werkelijke Advanced Distribution per Participatie voor de periode van 1 oktober 2023 tot 4 februari 2024 4,25 Singaporese cent per Participatie bedraagt, bestaande uit een belastbare inkomstencomponent van 3,96 Singaporese cent per Participatie en een van belasting vrijgestelde inkomstencomponent van 0,29 Singaporese cent per Participatie. Participanten wier effectenrekeningen bij The Central Depository (Pte) Limited op 2 februari 2024 om 17.00 uur zijn gecrediteerd met Participaties, hebben recht op de Geavanceerde Uitkering die op 2 april 2024 wordt betaald. Om twijfel te voorkomen: de houders van de Nieuwe Participaties die ingevolge de Private Plaatsing worden uitgegeven, hebben geen recht op de Geavanceerde Uitkering.

De eerstvolgende uitkering na de Geavanceerde Uitkering zal bestaan uit de uitkeerbare inkomsten van FCT over de periode van 5 februari 2024 tot en met 31 maart 2024. Daarna zullen de halfjaarlijkse uitkeringen worden hervat.