Foshan Electrical and Lighting Co.,Ltd (SZSE:000541) zei dat de eenheid het plan voor de overname van activa schrapt omdat de betrokken partijen geen overeenstemming konden bereiken.