Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. ForFarmers N.V.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    FFARM   NL0011832811

FORFARMERS N.V.

(FFARM)
  Rapport
Real Time Euronext Amsterdam  -  17:35 27-09-2022
2.330 EUR   -5.09%
21/09ForFarmers CFO, COO neemt tijdelijk de rol van CEO over
MT
21/09CEO ForFarmers langere tijd afwezig
AM
21/09Forfarmers N.v. : Tijdelijke verandering aansturing organisatie
GL
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

ForFarmers N.V., - ForFarmers N.V.: Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2022

11/08/2022 | 09:41

Persbericht

Lochem, 11 augustus 2022

RESULTATEN FORFARMERS OVER EERSTE HALFJAAR 2022

Stijging onderliggende EBITDA door positieve resultaten in landen buiten Nederland

Financiële kernpunten eerste halfjaar 20221:

Volume Total Feed2:

-7,4% tot 4,5 miljoen ton; door autonome daling in alle clusters

Waarvan Volume Mengvoer:

-7,9% tot 3,2 miljoen ton; daling in alle clusters

Brutowinst:

+18,3% tot €257,3 miljoen; hogere grondstof-en energiekosten grotendeels in Q2

doorberekend; 1H 2021 gedrukt door Duitse incident

Onderliggende EBITDA:

+5,6% tot €43,1 miljoen; hogere brutowinst en efficiency maatregelen

Onderliggende netto winst3:

-4,5% tot €17,1 miljoen, vooral door meer rentekosten en hogere belastingdruk

Werkkapitaal:

Hoger (j-o-j) met €21,7 miljoen tot €75,0 miljoen door sterk gestegen grondstofprijzen

 1. Resultaten worden altijd jaar-op-jaar vergeleken.
 2. Total Feed: volledige productportefeuille: mengvoer, specialiteiten, co-producten (w.o. DML), zaaigoed en overige producten (zoals ruwvoer).
 3. Nettowinst: betekent hier winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap.

Chris Deen, CEO ForFarmers, over de resultaten in het eerste halfjaar 2022:

"Nog in mijn inwerkperiode bij ForFarmers mag ik deze beter dan oorspronkelijk verwachte halfjaarresultaten presenteren, vooral door de tweede-kwartaal resultaten. Dit is een knappe prestatie van het team in uitdagende marktomstandigheden door de oorlog in Oekraïne

en de daarmee samenhangende verdere stijging van grondstof- en energieprijzen. Onze totale afzet daalde, vooral door een daling in de varkenssector in Nederland/ België en het Verenigd Koninkrijk. Daarentegen steeg het pluimveevolume in Polen. De kostenstijgingen konden pas in de loop van het tweede kwartaal grotendeels worden doorberekend in de keten. Dit verklaart de verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal. Uiteindelijk was de absolute stijging van de brutowinst in het eerste halfjaar groter dan de absolute toename van de bedrijfslasten. Daardoor kwam de onderliggende EBITDA hoger uit dan oorspronkelijk verwacht.

In Nederland leidt de aanpak van de stikstofcrisis tot een gepolariseerd maatschappelijk debat en grote onrust onder veehouders. Wij roepen de politiek op ruimte te bieden voor een gesprek, waarin alles bespreekbaar is. Samenwerken en innoveren is effectiever en beter dan alleen saneren. Bovendien is perspectief een randvoorwaarde voor duurzaam ondernemen, in welke sector dan ook.

De agrarische sector heeft zich altijd bewezen in innovatie en oplossingsgerichtheid. Samenwerking met onze klanten en andere partners in de keten is van grote waarde. In de afgelopen tijd heb ik tijdens gesprekken de enorme kennis en trots op de sector in het algemeen en dit mooie bedrijf in het bijzonder ervaren.

De aanscherping van de strategie als gevolg van alle genoemde ontwikkelingen is in volle gang en geeft inhoud aan ons vertrouwen voor de toekomst. Wij zullen hierover in het vierde kwartaal meer melden.

Wij zijn ook verheugd over de recent aangekondigde joint-venture tussen ForFarmers UK en de pluimveevoeronderneming 2Agriculture in het Verenigd Koninkrijk. Dit voornemen moet nog door de mededingingsautoriteit worden goedgekeurd.

Vooruitkijkend zijn er op dit moment nog veel onzekerheden, vooral door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast moeten we rekening houden met een mogelijk volgende Covid-golf en de lage waterstanden in de rivieren in Nederland. In deze context achten wij het niet verstandig een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de resultaten in de tweede helft van 2022, noch over een eventuele herstart van het inkoopprogramma eigen aandelen."

Persbericht eerste halfjaar 2022

1

Geconsolideerde kerncijfers

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni

Totaal

In miljoenen euro (tenzij anders vermeld)

2022

2021

mutatie in %

Valuta

Acquisitie

Autonoom2

Volume Total Feed (x 1.000 ton)

4.526

4.885

-7,4%

0,4%

-7,8%

Mengvoer

3.187

3.459

-7,9%

0,6%

-8,4%

Omzet

1.597,3

1.314,6

21,5%

0,7%

0,3%

20,5%

Brutowinst

257,3

217,5

18,3%

0,7%

0,3%

17,3%

Bedrijfslasten

-238,3

-205,2

16,1%

0,5%

0,4%

15,3%

Onderliggende bedrijfslasten

-233,4

-195,3

19,5%

0,5%

0,3%

18,7%

EBITDA

42,3

38,1

11,0%

0,3%

0,3%

10,4%

Onderliggende1 EBITDA

43,1

40,8

5,6%

0,5%

0,2%

4,9%

EBIT

19,1

15,0

27,3%

1,7%

0,0%

25,6%

Onderliggende EBIT

24,1

22,4

7,6%

0,1%

0,4%

7,0%

Winst toe te rekenen aan aandeelhouders van

11,1

10,4

6,7%

1,8%

0,0%

5,0%

de Vennootschap

Onderliggende winst

17,1

17,9

-4,5%

-0,2%

0,6%

-4,8%

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-8,8

9,1

-196,7%

Onderliggende EBITDA / Brutowinst

16,8%

18,8%

-10,6%

ROACE3 onderliggende EBITDA

16,2%

18,5%

ROACE3 onderliggende EBIT

8,5%

11,0%

Gewone winst per aandeel (x €1)

0,12

0,12

0,0%

Onderliggende winst per aandeel (x €1)

0,19

0,19

0,0%

 1. Onderliggende betekent exclusief incidentele posten (zie noot 12 van het halfjaarbericht inzake de Alternatieve Prestatie Maatstaven (APM's)).
 2. Autonoom is de verandering exclusief valuta-effecten en acquisitie en desinvestering.
 3. ROACE betekent onderliggende EBITDA (EBIT) gedeeld door het 12-maands gemiddeld geïnvesteerd vermogen.

Algemeen: de percentages worden gepresenteerd op basis van de bedragen afgerond in miljoenen euro. Optellingen kunnen derhalve iets afwijken.

Algemeen

consumenten in juni 2022 gemiddeld ruim 11% meer voor

De markten waarin ForFarmers actief is werden in H1 2022

voedingsmiddelen dan een jaar eerder4 . De prijzen voor

vooral beïnvloed door de volgende ontwikkelingen:

vlees, vis en zuivelproducten stegen het meest.

Grondstof-, energie- en brandstofprijzen

Na de aanzienlijke stijging van grondstofprijzen in het eind van 2021, leek er in de eerste twee maanden van 2022 sprake van enige prijsstabilisatie. Door de onverwachte en afschuwelijke Russische inval in Oekraïne in eind februari nam de beschikbaarheid van grondstoffen af. Hierdoor schoten grondstofprijzen verder omhoog om vervolgens begin juni weer enigszins te dalen tot substantieel hogere niveaus dan een jaar eerder. Mede door de oorlog in Oekraïne en de als gevolg daarvan ingestelde sancties tegen Rusland, zijn de prijzen voor gas en elektriciteit sinds eind februari 2022 ook significant verder toegenomen. Prijzen voor gas en elektra lagen in de eerste zes maanden van 2022 in Nederland bijvoorbeeld gemiddeld genomen respectievelijk 345% en 257% hoger dan in de eerste zes maanden van 2021.

Het is gebruikelijk dat schommelingen in grondstof-, energie- en brandstofprijzen worden doorberekend aan klanten.

Als gevolg van deze prijsstijgingen is de inflatie in Europa sterk toegenomen. In Nederland, bijvoorbeeld, betaalden

Prijsontwikkeling voor melk, vlees en eieren5

De gemiddelde melkprijzen in Europa6 lagen eind juni

2022 significant hoger dan een jaar eerder en op historisch hoge niveaus. Dit komt vooral doordat de vraag naar zuivelproducten continu licht toeneemt en veehouders de productie niet hebben opgevoerd. Een kleinere veestapel, hoge voerprijzen, tegenvallende kwaliteit van het ruwvoer en in sommige landen de onzekere toekomstperspectieven liggen hieraan ten grondslag.

De gemiddelde Europese varkensprijzen doken vanaf midden 2021 ver onder het vijfjaar-gemiddelde. Het merendeel van de varkenshouders kon daardoor niet rendabel produceren. Ondanks dat varkensprijzen in het tweede kwartaal van 2022 stegen en hoger lagen dan een jaar eerder is de productierentabiliteit voor varkenshouders nog steeds negatief. De varkensstapel in Europa vertoont over de volle breedte een dalende tendens.

 1. Bron: CBS bericht 13 juli 2022.
 2. Bron: EU DG Agri Dashboards.
 3. Europa: in dit verband wordt hieronder ook begrepen de thuismarkt het Verenigd Koninkrijk.

Persbericht eerste halfjaar 2022

2

De gemiddelde Europese prijzen voor vleeskuikens waren ruim hoger in het eerste halfjaar van 2022 dan een jaar eerder. Ook werden iets meer nieuwe kuikens geplaatst in Europa dan een jaar eerder.

In het eerste halfjaar 2022 was de gemiddelde eierprijs in Europa veel hoger dan een jaar eerder. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne daalde de import van eieren uit Oekraïne in de eerste vier maanden van 2022 met meer dan 50%, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Alternatieve Prestatie Maatstaven (APM's)

ForFarmers hanteert APM's om een beter inzicht te geven in de bedrijfsontwikkeling en financiële prestaties van de Groep. Dit zijn kengetallen die als 'onderliggend' (exclusief incidentele posten) worden gepresenteerd en uitgelegd op het niveau van bedrijfslasten, EBITDA, bedrijfsresultaat (EBIT), en winst toe te rekenen aan aandeelhouders.

De APM's (1H 2022 en 1H 2021) worden nader toegelicht in noot 12 van het halfjaarbericht 2022.

Dierziektes

Het importverbod voor varkens uit Duitsland dat door China in eind 2020 werd ingesteld is nog steeds van kracht. Onlangs is bij varkens in West-Duitsland, niet ver van de Nederlandse grens, Afrikaanse Varkenspest vastgesteld. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat het importverbod binnenkort zal worden opgeheven. Vanwege deze situatie, gecombineerd met de druk op de Duitse varkenssector als gevolg van milieumaatregelen zijn er meer varkenshouders gestopt.

Pluimveehouders werden aan het eind van 2021 geconfronteerd met nieuwe uitbraken van vogelgriep door heel Europa. Op veel plaatsen werden hygiëneprotocollen in werking gesteld om verspreiding van dierziektes tegen te gaan. In Nederland werd de ophokplicht voor pluimvee eind juni 2022 gedeeltelijk ingetrokken in een aantal regio's waar dat verantwoord werd geacht. In Polen worden nog uitbraken van vogelgriep geconstateerd.

Financiële analyse

De analyse (jaar-op-jaar, hierna: j-o-j) behandelt de geconsolideerde resultaten over de eerste 6 maanden van 2022, gevolgd door specifieke toelichtingen per cluster. Bijdragen van overgenomen ondernemingen worden gedurende één jaar na overnamedatum als 'acquisitie- effect' gespecificeerd.

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022

Op EBITDA niveau

De €0,1 miljoen (last) uit bedrijfscombinaties en verkoop van activa en belangen heeft te maken met een afwikkeling van de acquisitie van De Hoop. De incidentele herstructureringskosten (€0,7 miljoen) hebben betrekking op de uitvoering in verschillende landen van de in 2020 aangekondigde efficiencyplannen.

Ter vergelijk: in de eerste helft van 2021 was het totaal aan APM-items een last van € 2,7miljoen.

Op EBIT niveau

De €4,2 miljoen (last) heeft betrekking op de amortisatie van in het verleden geacquireerde immateriële activa.

Ter vergelijk: in de eerste helft van 2021 was het totaal aan APM-items een last van €7,4 miljoen.

Op niveau van netto financieringsresultaat

De €2,2 miljoen (last) heeft vooral betrekking op de jaarlijkse oprenting van de put-optie verplichting met betrekking tot Tasomix (Polen).

Ter vergelijk: in de eerste helft van 2021 was het totaal aan APM-items een last van €1,3 miljoen.

Bedrijfs­

Bijzondere

combinaties

waarde-

en Verkoop

Onderliggend

verminde-

van activa en

Herstruc­

Totaal

exclusief

In miljoenen euro

IFRS

ringen

belangen

turering

Overig

APM items

APM items

EBITDA1

42,3

-0,1

-0,7

-

-0,8

43,1

EBIT

19,1

-

-4,2

-0,7

-

-5,0

24,1

Netto financieringsresultaat

-2,2

-

-2,2

Belastingeffect

-

1,0

0,2

-

1,1

Winst toe te rekenen aan

11,1

-

-5,5

-0,6

-

-6,0

17,1

Aandeelhouders van de Vennootschap

Winst per aandeel in euro2

0,12

-

-0,06

-0,01

-

-0,07

0,19

 1. EBITDA is bedrijfsresultaat excl. Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen.
 2. Winst per aandeel toe te rekenen aan de aandeelhouders van de Vennootschap.

Persbericht eerste halfjaar 2022

3

Toelichting geconsolideerde operationele resultaten eerste halfjaar 2022

De navolgende analyse geeft de totale ontwikkeling weer van de geconsolideerde resultaten en de afzonderlijke clusters, tenzij anders vermeld. De geconsolideerde resultaten van het eerste halfjaar 2022 bevatten een licht acquisitie-effect en daarnaast een licht positief valutatranslatie-effect als gevolg van de gestegen koers van het Britse pond en de Poolse Zloty.

Het volume Total Feed daalde met 7,4% tot 4,5 miljoen ton. Het acquisitie-effect van De Hoop Mengvoeders en Mühldorfer Pferdefutter, welke beiden zijn overgenomen in februari 2021, was miniem. De autonome daling van het volume bedroeg 7,8%. De volumeontwikkeling van Total Feed was nagenoeg gelijk in het eerste en tweede kwartaal. De afzet van Total Feed daalde relatief minder hard dan de mengvoervolumes.

Het volume mengvoer, als onderdeel van de Total Feed portfolio, daalde met 7,9%. Autonoom daalden de volumes met 8,4%. De afzet van mengvoer daalde vooral in de varkenssector, onder meer door de krimp van de sector in Nederland als gevolg van de 'warme sanering varkenshouderij', de huidige lage rentabiliteit van varkenshouders in het algemeen en door het in april 2021 niet continueren van de relatie met een grote varkensklant in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is een fors aantal varkenshouders in Duitsland gestopt als gevolg van de gevolgen van de aanhoudende exportbeperking van varkens uit Duitsland naar China.

Zowel in de herkauwerssector als in de pluimveesector werd in zijn totaliteit een lichte daling van volume gerealiseerd. In Nederland bleef het volume in de herkauwerssector vrijwel stabiel. De afzet aan pluimveehouders in Polen nam sterk toe in volatiele marktomstandigheden.

De totale omzet steeg met 21,5% tot €1.597 miljoen, gedreven door het grotendeels doorberekenen van de gestegen grondstof-, energie- en brandstofprijzen, vooral in het tweede kwartaal in lijn met de algehele trend van doorbelasten in de keten.

De brutowinst nam na de toename van 9,3% in het eerste kwartaal, verder toe in het tweede kwartaal tot een totale stijging in het eerste halfjaar 2022 van 18,3% tot €257,3 miljoen. De brutowinst steeg in alle clusters. Vorig jaar werd de brutowinst in de vergelijkbare periode met circa €4 miljoen gedrukt doordat er enkele verlies­ latende contracten waren afgesloten in Duitsland. Dit is de

verklaring voor de opmerkelijk sterke brutowinstgroei in het cluster Duitsland/Polen.

De geconsolideerde brutowinstmarge daalde echter licht van 16,5% tot 16,1%, ondanks het grotendeels doorberekenen van de gestegen grondstof-, energie- en brandstofprijzen.

De onderliggende totale bedrijfslasten, inclusief afschrijvingen en amortisatie, stegen met 19,5% tot €233,4 miljoen, vooral als gevolg van de sterk gestegen energie- en brandstofkosten. Als onderdeel van het kostenbesparingsprogramma7 is het aantal fte's (j-o-j)afgenomen met bijna 3%. Desondanks stegen de personeelskosten licht als gevolg van

loon-indexatie. Daarnaast werd als gevolg van de volatiele marktomstandigheden €2,4 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor dubieuze debiteuren, tegenover een zeer kleine vrijval van €0,1 miljoen een jaar eerder.

Onderliggende afschrijvingen8 namen toe met €0,7 miljoen tot €19,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van investeringen in de fabrieken.

Het onderliggende bedrijfsresultaat (EBIT) steeg dientengevolge met 7,6% tot €24,1 miljoen.

De onderliggende EBITDA steeg met 5,6% tot €43,1 miljoen, een combinatie van een sterke verbetering in Duitsland/ Polen en dalingen in de clusters Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk.

De onderliggende netto-financieringslastennamen toe met 69,3% tot €2,2 miljoen, als gevolg van de hogere schuldpositie voornamelijk door het toegenomen werkkapitaal en de uitbetaling van het dividend.

De bijdrage van de Duitse joint venture HaBeMa (die wordt gerapporteerd als aandeel in het resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode (na belastingen)), daalde tot €1,9 miljoen (1H 2021: €2,3 miljoen) vanwege minder overslagactiviteiten.

De onderliggende effectieve belastingdruk in het eerste halfjaar 2022 bedroeg 30,8% (eerste helft 2021: 26,1%). Dit wordt voornamelijk verklaard door een hogere belastingdruk in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van verwerking van posten uit het verleden.

 1. Het kostenbesparingsprogramma heeft als doel de operationele kosten in 2021 en 2022 met €7 miljoen te verminderen, waarvan het volledige effect zichtbaar moet zijn in 2023 (vergeleken met het genormaliseerde niveau van 2020), en op basis van stabiele energie- en brandstofkosten.
 2. Afschrijvingen betekent hier inclusief amortisatie.

Persbericht eerste halfjaar 2022

4

De onderliggende winst daalde met 4,5% tot €17,1 miljoen.

De onderliggende winst per aandeel bleef constant in het eerste halfjaar 2022 op €0,19, als gevolg van het effect van het inkoopprogramma van eigen aandelen waardoor het gewogen aantal aandelen is afgenomen met 5,6%.

Het aantal medewerkers (omgerekend naar volledige dienstverbanden (fte's)) was per 30 juni 2022 (2.435),

67 minder (-2,7%) fte's dan de stand per 30 juni 2021 (2.502). Per 31 december 2021 waren er 2.444 fte's in dienst.

Kort geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor de zes maanden eindigend op 30 juni

In miljoenen euro

2022

2021

Netto kasstroom uit operationele

-8,8

9,1

activiteiten

Netto kasstroom gebruikt bij investe-

-13,4

-36,5

ringsactiviteiten

Netto kasstroom gebruikt bij financie-

-33,6

2,0

ringsactiviteiten

Netto-toename/afname van

-55,8

-25,4

geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten op

33,8

38,0

1 januari1

Effect van valutakoers- en omreke-

1,4

0,3

ningsverschillen op geldmiddelen

Geldmiddelen en kasequivalenten op

-20,7

12,9

30 juni1

1 Na aftrek van korte-termijn bankschulden.

De netto kasstroom uit operationele activiteiten nam ondanks de hogere winst met €17,9 miljoen af tot €-8,8miljoen, als gevolg van het hogere werkkapitaal door de sterk gestegen grondstofprijzen en de opgelopen handelsvorderingen.

De netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten nam met €23,1 miljoen af tot €13,4 miljoen. In 2021 werden De Hoop Mengvoeders (NL) en Mühldorfer Pferdefutter (DE) overgenomen. In het eerste halfjaar 2022 werden geen overnames gedaan en waren bovendien de overige kapitaalsinvesteringen lager.

De netto kasstroom in relatie tot financieringsactiviteiten was een uitgave van €33,6 miljoen (1H 2021: een inkomst van €2,0 miljoen). Het verschil wordt voornamelijk verklaard door het inkoopprogramma van eigen aandelen dat plaatsvond in de eerste helft van 2022.

Korte geconsolideerde balans

30 juni

31 december

In miljoenen euro

2022

2021

Totaal Activa

1.001,7

943,4

Eigen vermogen

348,8

366,3

Solvabiliteitsratio1

34,8%

38,8%

Netto werkkapitaal

75,0

37,5

Vlottende activa2

502,3

407,4

Kortlopende verplichtingen3

427,3

369,9

Achterstallige vorderingen

10,6%

11,6%

Netto schuld / (Cash)4

95,1

28,7

IFRS 16 Leaseverplichtingen

31,8

34,7

 1. Solvabiliteit betreft het eigen vermogen gedeeld door balanstotaal.
 2. Vlottende activa exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en activa aangehouden voor verkoop.
 3. Kortlopende verplichtingen exclusief bankschulden, financierings- en leaseverplichtingen.
 4. Exclusief IFRS 16 verplichtingen.

Algemene opmerking: optellingen kunnen leiden tot kleine verschillen door afrondingen.

Kapitaalstructuur en solvabiliteit

Het Eigen Vermogen daalde in het eerste halfjaar 2022 met €17,5 miljoen tot €348,8 miljoen (ten opzichte van 31 december 2021). De daling was het saldo van de toevoeging van de winst over het eerste halfjaar 2022 (€11,0 miljoen) minus de uitkering van dividend (€26,3 miljoen) en de uitgave (€15,5 miljoen) voor het inkoopprogramma eigen aandelen en niet-gerealiseerde resultaten die rechtstreeks in het eigen vermogen werden verwerkt (in totaal een bate van €13,3 miljoen), door vooral de herwaarderingen van de pensioenverplichtingen, als gevolg van de gestegen rente.

De solvabiliteit bedroeg 34,8% per 30 juni 2022 (ultimo 2021: 38,8%).

In het eerste halfjaar 2022 werd €14,5 miljoen geïnvesteerd (1H 2021: €18,5 miljoen), vooral om de prestaties en efficiëntie van de fabrieken te handhaven en te verbeteren, zoals onder meer de uitbreiding in Izegem (België), installatie van een zakgoed lijn in Almelo (Nederland),

en procescontrole-systemen in verschillende fabrieken.

De netto schuldpositie (het netto saldo van de lange- en korte-termijn bankschulden en andere leningen minus beschikbare liquide middelen) bedroeg €95,1 miljoen (ultimo 2021: netto schuldpositie van €28,7 miljoen). Dit is de balans van het resultaat van de operationele kasstroom van €-8,8 miljoen, inclusief de stijging van het werkkapitaal, verminderd met onder andere de uitgaven voor het investeringsprogramma (€13,4 miljoen), het aandelen inkoopprogramma (€15,5 miljoen) en de uitbetaling van het dividend (€25,1 miljoen).

Persbericht eerste halfjaar 2022

5

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

ForFarmers NV published this content on 11 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2022 07:40:09 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over FORFARMERS N.V.
21/09ForFarmers CFO, COO neemt tijdelijk de rol van CEO over
MT
21/09CEO ForFarmers langere tijd afwezig
AM
21/09Forfarmers N.v. : Tijdelijke verandering aansturing organisatie
GL
21/09Forfarmers N.v. : Tijdelijke verandering aansturing organisatie
GL
21/09ForFarmers N.V. kondigt tijdelijke wijziging in het management van het bedrijf aan
CI
01/09Videoreeks ‘duurzame Innovatie : ForFarmers pakt kansen voor CO2-neutrale productie
PU
12/08AEX profiteert beperkt van afkoelende inflatie
AM
11/08Aegon hoger na cijfers in vlakke AEX
AM
11/08ForFarmers N.V. maakt resultaten bekend voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022
CI
11/08Forfarmers N.v., - Forfarmers N.v. : Resultaten ForFarmers over eerste halfjaar 2022
PU
Meer nieuws
Analistenadviezen over FORFARMERS N.V.
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 2 753 M 2 656 M -
Nettowinst (verlies) 2022 16,9 M 16,3 M -
Nettoschuld 2022 58,9 M 56,8 M -
Koers/winst-verhouding 2022 13,6x
Dividendrendement 2022 11,8%
Marktkapitalisatie 223 M 214 M -
Beurskap. / Omzet 2022 0,10x
Beurskap. / Omzet 2023 0,10x
Aantal werknemrs 2 435
Percentage vrij verhandelbaar 28,0%
Grafiek FORFARMERS N.V.
Duur : Periode :
ForFarmers N.V. : Grafische technische analyse ForFarmers N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse FORFARMERS N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 2
Laatste slotkoers 2,46 €
Gemiddelde koersdoel 3,68 €
Spread / Gemiddelde doel 49,7%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Chris Deen Chief Executive Officer
Roeland Johan Tjebbes Chief Financial Officer
Jan van Nieuwenhuizen Chairman-Supervisory Board
Pieter Wolleswinkel Chief Operating Officer
Erwin W. M. Wunnekink Independent Member-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
FORFARMERS N.V.-39.16%216
GUANGDONG HAID GROUP CO., LIMITED-21.73%13 346
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD.-10.72%8 499
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK-5.04%6 117
CHAROEN POKPHAND FOODS-2.75%5 501
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.-24.21%4 611