In 2023, ondanks stakingen, een uitzonderlijke last van 1,7 miljard dollar op het pensioenplan, toenemende verliezen op elektrische modellen en de prijzenoorlog ontketend door Tesla, steeg de geconsolideerde omzet met 11 % en verbeterde de cashgeneratie aanzienlijk ten opzichte van 2022.

De vrije kasstroom van Ford bereikte daarmee 7 miljard dollar, terwijl die het voorgaande jaar nog op nul stond. Het management verwacht een gelijkaardig 2024: hoewel het slechts impliciet wordt vermeld, is de verwachting dat het zijn ambities in elektrische voertuigen zal terugschroeven; op dit segment bedroeg het operationeel verlies in 2023 maar liefst 4,7 miljard dollar.

Per eenheid verliest Ford in het vierde kwartaal zo 47.000 dollar (per verkocht elektrisch voertuig). Een onhoudbaar model dat om hervorming vraagt. De fabrikant heeft dus aangekondigd de productie van de F-150 Lightning — de elektrische versie van zijn bestseller — te verminderen en de bouwplannen voor een batterijfabriek uit te stellen.

Ook trekt het bedrijf zich terug uit internationale markten, vooral in China, waar de concurrentie met lokale fabrikanten een zelfmoordmissie is geworden. Ford volgt hiermee de trend die andere fabrikanten, waaronder Stellantis, al hebben ingezet.

Onder de westerse autofabrikanten lijken alleen de Duitsers vooralsnog onverzettelijk in hun streven om marktaandeel in China te veroveren, wellicht omdat zij menen een ander segment te bedienen, dat je met wat overdrijving als ‘luxe’ zou kunnen omschrijven.

Opmerkelijk is dat de stijgende rentevoeten de commerciële activiteiten van Ford niet hebben beïnvloed — de verkoop van nieuwe voertuigen hangt immers af van kredietfaciliteiten — noch de capaciteit om de kapitaalmarkten aan te boren en schulden te herfinancieren.

Wat dit betreft, laat de Amerikaanse fabrikant een nettoschuld van ongeveer 100 miljard dollar optekenen. Dit staat in schril contrast met de 'fortress balance sheet' van Stellantis, een echte UFO onder zijn gelijken, aangezien het bedrijf beschikt over bijna 25 miljard dollar aan overtollige contante reserves. En toch wordt het bedrijf lager gewaardeerd in vergelijking met Ford...

Bij de analyse van de resultaten blijkt vooral de grote rationalisatiebeweging die gaande is in de auto-industrie, die doet denken aan die in de sector van de hernieuwbare energie. Gedwongen om volledig op elektrisch om te schakelen, blijft de sector nu achter met een onmiskenbare kater en de wil om op zoek te gaan naar een evenwichtiger strategie.