Focuslight Technologies Inc (SHSE:688167) begint op 10 november 2023 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders werd gemandateerd tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering die op 11 september 2023 werd gehouden. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om CNY 50,40 miljoen aan gewone aandelen in te kopen. De aandelen zullen worden ingekocht tegen een prijs van maximaal CNY 120 per aandeel.

Het doel van het programma is om het langetermijn-aanmoedigingsmechanisme van het bedrijf te verbeteren, het enthousiasme van de werknemers volledig te mobiliseren en gezamenlijk de langetermijnontwikkeling van het bedrijf te bevorderen. De teruggekochte aandelen zullen worden gebruikt voor aandelenbezitregelingen voor werknemers of aandelenstimuleringsregelingen, en anders worden ze geannuleerd als het bedrijf ze niet binnen de door de relevante wet- en regelgeving gestelde termijn overdraagt. Het programma zal gefinancierd worden uit eigen middelen van het bedrijf en overtollige middelen verkregen uit de uitgifte van gewone aandelen.

Het programma is 12 maanden geldig.