Flex kondigt aan dat Michael D. Capellas, niet-uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van Flex, in overeenstemming met zijn opvolgingsplan, de raad heeft geïnformeerd over zijn beslissing om zich niet herkiesbaar te stellen voor de raad tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2024, die op 8 augustus 2024 wordt gehouden. De heer Capellas is al 10 jaar lid van de raad van bestuur van het bedrijf, waaronder sinds 2017 als voorzitter, gedurende welke periode hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het opbouwen van Flex' reputatie als een betrouwbare wereldwijde partner op het gebied van technologie, toeleveringsketens en productieoplossingen en bij het stimuleren van het succes van het bedrijf. William D. Watkins, een onafhankelijke bestuurder die sinds 2009 deel uitmaakt van de Raad van Flex, is door de Raad benoemd om de heer Capellas op te volgen als Voorzitter van de Raad vanaf de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024, onder voorbehoud van zijn herverkiezing.