FirstService Corporation kondigde aan dat haar Raad van Bestuur een driemaandelijks dividend in contanten heeft vastgesteld op de uitstaande Gewone Aandelen van $0,25 per Gewoon Aandeel. Het dividend is betaalbaar op 5 juli 2024 aan houders van Gewone Aandelen die bij kantoorsluiting op 28 juni 2024 als houders van Gewone Aandelen staan ingeschreven. Het dividend op Gewone Aandelen is een "in aanmerking komend dividend" voor de Canadese inkomstenbelasting.