First Solar, Inc. kondigde op 13 februari 2024 aan dat Richard D. Chapman, George A. (Chip) Hambro en Craig Kennedy elk aan het bedrijf bekend zullen maken dat ze zullen aftreden als lid van de raad van bestuur van het bedrijf (de raad) en zich niet herkiesbaar zullen stellen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 (de jaarlijkse vergadering van 2024).