Financière de Tubize Jaarlijks financieel verslag 31 december 2020

GOVERNANCE EN VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 2

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR 3

JAARREKENING 25

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE JAARREKENING 60

EU-IFRS JAARREKENING 65

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE EU-IFRS JAARREKENING 90

FINANCIÈRE DE TUBIZE NV

RESEARCHDREEF 60, 1070 BRUSSEL (BELGIË) ONDERNEMINGSNUMMER: BE 0403 216 429

WWW.FINANCIERE-TUBIZE.BE CONTACT :ASPIJCKE@FINANCIERE-TUBIZE.BE

BE 0403.216.429

GOVERNANCE EN VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

GOVERNANCE

Raad van bestuur

Vauban NV vertegenwoordigd door Gaëtan Hannecart Bruno Holthof

Voorzitter Lid

Cyril Janssen Marc Speeckaert Charles-Antoine Janssen Nicolas Janssen

Evelyn du Monceau Fiona de Hemptinne Cédric van Rijckevorsel Cynthia Favre d'Echallens

AVO Management BV vertegenwoordigd door Annick van Overstraeten

Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Erevoorzitter Daniel Janssen

Commissaris

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door Xavier Doyen

Dagelijks bestuur

Anne Sophie Pijcke tot en met 30 april 2021

Verklaring van de raad van bestuur

Wij verklaren dat, voor zover ons bekend:

  • De jaarrekening en de EU-IFRS jaarrekening, opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van Financière de Tubize;

  • Het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van Financière de Tubize, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt.

Brussel, 26 februari 2021

De raad van bestuur

Gaëtan Hannecart

Evelyn du Monceau

Voorzitter van de raad van bestuur

Lid van de raad van bestuur

BE 0403.216.429

JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1.

Overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de Vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij

geconfronteerd wordt 4

1.1.

Activiteiten en missie van de Vennootschap 4

1.2.

Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2020 4

1.3.

Impact van de COVID-19-crisis 5

1.4.

Resultaten 5

1.5.

Financiële positie 6

1.6.

Dividend 7

1.7.

EU-IFRS Jaarrekening 7

1.8.

Kerncijfers over 5 jaar 9

1.9.

Voornaamste risico's en onzekerheden 10

2.

Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 11

3.

Omstandigheden die de ontwikkeling van de Vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden 11

4.

Onderzoek en ontwikkeling 11

5.

Bijkantoren 11

6.

Verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van

continuïteit 11

7. 8. 9.

Overige gegevens vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) 11

Financiële instrumenten 12 Onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lidvan het auditcomité

12

  • 10. Verklaring inzake deugdelijk bestuur

12

10.1.

10.2.

Referentiecode Afwijkingen van de Code

12

12

10.3.

10.4.

10.5.

Belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersystemen Bijkomende informatie opgelegd door het koninklijk besluit van 14 november 2017 Samenstelling en werking van de raad van bestuur

13

15

21

10.6.

Diversiteitsbeleid

23

10.7.

Remuneratieverslag

23

Dames en heren,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen hebben wij de eer u verslag uit te brengen over het boekjaar 2020 en rekenschap te geven van ons bestuur van Financière de Tubize (de 'Vennootschap' of 'Tubize').

1. Overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de financiële positie van de Vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt

1.1.

Activiteiten en missie van de Vennootschap

Tubize is de referentie-aandeelhouder van UCB - Tubize is een mono-holding waarvan de effecten genoteerd zijn op de gereglementeerde markt Euronext Brussels. De Vennootschap bezit en beheert een deelneming van 35% (68.076.981 aandelen) die zij heeft in het kapitaal van UCB, een biofarmaceutisch bedrijf waarvan de aandelen eveneens genoteerd zijn op de gereglementeerde markt Euronext Brussels.

Waarde creëren op lange termijn - De missie van Tubize bestaat er in waarde op lange termijn te creëren voor haar aandeelhouders door als stabiele referentie-aandeelhouder van UCB het potentieel van dit bedrijf maximaal te helpen ontwikkelen en bij te dragen tot een duurzame groei van haar industrieel project. Deze lange termijn aanpak is in het bijzonder van belang voor de ondersteuning van het onderzoek, de ontwikkeling en het commercialiseren van producten in een sector met zeer lange cycli. Tubize is een betrokken investeerder. Via zijn vertegenwoordigers in de raad van bestuur van UCB, volgt, beoordeelt en beïnvloedt de raad van bestuur de belangrijke strategische beslissingen, de prestaties en het risicoprofiel van UCB. Deze strategie van de lange termijn en van de stabiliteit heeft gunstige resultaten opgeleverd voor de aandeelhouders van de Vennootschap. De onderstaande tabel vergelijkt de evolutie van de aandelenkoers van Tubize over de periodes van 1 en 5 jaar voorafgaand aan 31 december 2020 met de variatie geregistreerd door de BEL20® en de Euro Stoxx 50.

Evolutie van de koers

Periodes eindigend op 31 december 2020

1 jaar

5 jaar

Financière de Tubize BEL 20

Euro Stoxx 50

+30,1% (8,5%) (5,1%)

+23,0% (1,6%) +13,9%

1.2.

Belangrijke gebeurtenissen van het boekjaar 2020

Dividenden - Tubize heeft het door UCB over het boekjaar 2019 uitgekeerde dividend ontvangen (€ 84,42

miljoen) en heeft aan haar aandeelhouders haar eigen dividend over het boekjaar 2019 betaald (€ 27,60 miljoen).

Schulden - De uitstaande schulden zijn met € 53,0 miljoen gedaald van € 86,5 miljoen per 31 december 2019

naar € 33,5 miljoen per 31 december 2020.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

Financière de Tubize SA published this content on 27 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2021 00:29:01 UTC.