Ferrexpo plc heeft aangekondigd dat de raad van bestuur na beraad heeft besloten het door de onderneming voorgestelde interim-dividend van 3,3 US dollarcent per gewoon aandeel niet uit te keren. Het interim-dividend werd aangekondigd op 18 januari 2024 en zou op 23 februari 2024 aan de aandeelhouders worden uitbetaald. De beslissing om het interim-dividend in te trekken volgt op latere en onverwachte gebeurtenissen in Oekraïne in verband met een claim tegen een van de Oekraïense dochterondernemingen van de groep, Ferrexpo Poltava Mining, die de onderneming op 29 januari 2024 bekendmaakte.

Meer details over de claim werden bekendgemaakt in het jaarverslag en de jaarrekening over 2022 en de tussentijdse resultaten over 2023. Op 30 januari 2024 diende Ferrexpo een cassatieberoep in bij het Hooggerechtshof in Oekraïne en een aanvraag om de tenuitvoerlegging van de beslissing van het Oostelijke Economische Hof van Beroep in Kharkiv op te schorten. Ferrexpo is echter van mening dat deze claims ongegrond zijn en dat de onderneming overtuigende argumenten heeft om haar positie krachtig te verdedigen.

De raad van bestuur heeft het interim-dividend heroverwogen en besloten het in te trekken. De raad wil zich te zijner tijd weer richten op het rendement voor de aandeelhouders.