Farmland Partners Inc. kondigt een update aan van haar verwachte speciale dividend, als gevolg van de aanzienlijke waardestijging van activa die in de loop van 2023 zijn verkocht. Details speciaal dividend: Tegenprestatie: contanten. Verwachte timing: wordt officieel vastgesteld in december voor aandeelhouders die op een later tijdstip in december in het aandelenregister staan ingeschreven, en wordt uitbetaald in januari 2024.

Bedrag: FPI verwacht dat het speciale dividend tussen $0,20 en $0,38 per gewoon aandeel en Class A Common OP Unit zal bedragen. Dit bedrag kan dalen of stijgen als gevolg van nog niet afgeronde activaverkooptransacties. Opmerking: het hierin beschreven speciale dividend komt bovenop het kwartaaldividend van $0,06 per gewoon aandeel en Class A Common OP Unit dat werd vastgesteld op 24 oktober 2023.