De Raad van Bestuur van Farmland Partners Inc. heeft een driemaandelijks dividend in contanten vastgesteld van $ 0,06 per gewoon aandeel en klasse A Common OP-eenheid. Het dividend is betaalbaar op 17 juli 2023 aan houders van aandelen en gewone aandelen op 3 juli 2023.