Farmland Partners Inc. heeft een driemaandelijks dividend in contanten vastgesteld van $0,06 per gewoon aandeel en Class A Common OP unit. Het dividend is betaalbaar op 16 oktober 2023 aan aandeelhouders en houders van gewone aandelen die op 2 oktober 2023 als zodanig staan geregistreerd.