De Raad van Bestuur van Farmland Partners Inc. heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $0,06 per gewoon aandeel en Class A Common OP unit vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 15 juli 2024 aan aandeelhouders en houders van gewone aandelen op 1 juli 2024.