Farcent Enterprise Co.,Ltd heeft aangekondigd dat naam, titel en cv van de vorige positiehouder: Yungyi,Hsieh Assistant manager chief internal auditor van Farcent company. Naam, titel en cv van de nieuwe functiehouder: Sumei,Chen Assistent manager chief internal auditor van Farcent company. Met ingang van 1 februari 2023.

De benoeming van de nieuwe hoofd interne auditor zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de volgende vergadering van de Raad van Bestuur.