Onze artikelen over Charter en Walgreens, onder anderen, getuigen hiervan. Zoals Warren Buffett al zei, is de wiskunde achter aandeleninkoop niet moeilijk te begrijpen: net zoals elke investering creëren ze waarde als ze worden gedaan tegen aantrekkelijke waarderingen, en vernietigen ze waarde als ze worden gedaan tegen te hoge waarderingen.

In het laatste geval gebeurt dit ten nadele van het bedrijf en zijn langetermijnaandeelhouders, maar vaak ten voordele van de verkopende partij - bijvoorbeeld insiders die grote hoeveelheden aandelen dumpen die ze via aandelenopties hebben ontvangen - en de investeringsbanken die hen adviseren.

Als we degenen bekritiseren die misbruik maken van de procedure, moeten we ook degenen prijzen die er verstandig gebruik van maken. Het voorbeeld van de Canadese verzekeraar Fairfax komt hierbij in gedachten. Onder leiding van de vooraanstaande ondernemer Prem Watsa kreeg de groep een gelijkaardige structuur als Berkshire Hathaway. De verzekeringsactiviteiten zijn winstgevend en financieren de investeringen.

In de afgelopen zes jaar heeft Fairfax het aantal uitstaande aandelen met 17 % verminderd. De van de beurs gehaalde aandelen werden teruggekocht tegen een gemiddelde koers die twee keer lager was dan de huidige, tegen waarderingsveelvouden tussen 0,6 en 0,9 keer de boekwaarde. Een boekwaarde die overigens elk jaar winst oplevert...

Deze slimme strategie werd gecombineerd met een bijzonder slim beheer van de obligatieportefeuille van de verzekeraar: Fairfax verkocht massaal zijn obligaties in het laatste kwartaal van 2021, toen de rente op 1 % stond, om ze vervolgens massaal terug te kopen in oktober vorig jaar, toen de rente bijna 5 % bedroeg.

Het aandeel van de groep stond al zes jaar stil. Dankzij deze twee slimme zetten is de beurskapitalisatie in enkele weken tijd verdubbeld.