Fagerhult Group AB (OM:FAG) is op zoek naar fusies en overnames. Michael Wood, CFO: "Als we kijken naar de omzetontwikkeling, zien we dat de voortschrijdende 12-maands netto-omzet zich op een goede manier blijft ontwikkelen. En deze ontwikkeling heeft zich doorgezet met de voortschrijdende 12-maands netto-omzet nu boven SEK 8,7 miljard, een niveau dat de Groep nog niet eerder heeft gehaald, en we zijn er trots op dat we tegenwoordig bijna SEK 9 miljard kunnen halen. Onze ambities blijven natuurlijk om dit de komende jaren verder te ontwikkelen, zowel autonoom als door fusies en overnames. Op het gebied van fusies en overnames hebben we onlangs een nieuw hoofd fusies en overnames gekregen, en we kijken uit naar onze toekomstige strategie op dit gebied".