Extendicare Inc. kondigt aan dat het voor de maand januari 2024 een dividend in contanten van CAD 0,04 per gewoon aandeel van de Onderneming heeft aangekondigd. Dit dividend is betaalbaar op 15 februari 2024 aan aandeelhouders die op 31 januari 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven. Dit dividend is aangemerkt als een "in aanmerking komend dividend" in de zin van de Income Tax Act (Canada).