Exor is momenteel bezig met een herschikking van zijn activaportefeuille. Deze wordt nog steeds sterk gedomineerd door de drie participaties in het voormalige Fiat-imperium, goed voor driekwart van de brutoactiefwaarde: Ferrari, Stellantis en CNH.

Een hoogtepunt van het jaar was de verkoop van herverzekeraar PartnerRe voor een bedrag van 8,6 miljard euro aan de Franse verzekeringsgroep Covea. Deze middelen worden aangewend voor nieuwe, meer rendabele investeringen, zoals in de gezondheidssector, waar de holding een participatie nam van 10 % in het Institut Mérieux.

De marktkapitalisatie van Exor verdisconteert de gerapporteerde nettoactiefwaarde al jaren, doorgaans met 30 tot 40 %, wat meer is dan de kortingen van Europese familieholdings zoals FFP of GBL. 

Liep de markt hier op de zaken vooruit? In 2022 daalde de genoemde nettoactiefwaarde met 7,6 %, vooral door de - licht - ondermaatse prestaties van de drie grote beursgenoteerde participaties. Zien wij hier louter een conjunctuureffect? Dat is niet helemaal zeker: Ferrari staat gewaardeerd op een historisch hoogtepunt terwijl Stellantis en CNH erg blootgesteld blijven aan het risico van een recessie.

De nieuwe investeringen vertegenwoordigen slechts 5 % van de activa, de liquide middelen 20 %: Exor blijft een aandeel dat vooral op het geherstructureerde en - toegegeven - thans veel fraaiere Fiat-imperium is gericht. De transformatie zal dus tijd vergen. Dat verdient een korting, en de markt heeft zich tot nu toe niet vergist. 

Ondanks de 500 miljoen euro die hiervoor in 2022 is uitgetrokken - 6 % van de opbrengst van de verkoop van PartnerRe - is het verrassend hoe weinig enthousiasme het concern aan de dag legt om eigen aandelen terug te kopen, terwijl de groep wel uitvoerig communiceert over de korting op haar marktkapitalisatie. 

Sommigen zullen het misschien niet graag zien gebeuren maar de familie en John Elkann zijn van plan hun middelen aan te wenden voor de diversificatie van de activaportefeuille in plaats van zich nog meer op het voormalige Fiat-imperium te concentreren.