Excelerate Energy, Inc. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur voor het op 31 december 2023 geëindigde kwartaal een dividend in contanten van $0,025 per gewoon aandeel van Klasse A heeft vastgesteld. Het dividend is betaalbaar op 28 maart 2024 aan houders van gewone aandelen van Klasse A die bij kantoorsluiting op 13 maart 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.