Evaxion Biotech A/S kondigt de succesvolle afronding aan van een reeks grote infectiestudies bij niet-knaagdieren, waarbij antigenen van Evaxions preklinische EVX-B1 kandidaat-vaccin tegen Staphylococcus aureus (S. aureus) werden getest. In de dierstudies verminderden de EVX-B1 antigenen de ziektelast aanzienlijk. Momenteel voeren de twee bedrijven besprekingen over hoe het nu verder moet.

Er is geen vaccin tegen S. aureus beschikbaar voor menselijk gebruik. Deze ziekteverwekker kan infecties van meerdere organen en weefsels veroorzaken, die zeer ernstig of zelfs dodelijk kunnen zijn. Het grootste risico lopen mensen met chronische aandoeningen en patiënten die operaties ondergaan.

Bovendien beperkt de aanwezigheid van antibiotica-resistente S. aureus de beschikbare behandelingsopties. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meldt jaarlijks 120.000 bloedbaaninfecties in verband met S. aureus in de VS. Er werden drie afzonderlijke onderzoeken bij grote, niet-knaagdierachtige dieren uitgevoerd met de volgende conclusies: De antigenen van het EVX-B1-vaccin verminderden de bacteriële belasting door S. aureus aanzienlijk in een model voor chirurgische wondinfectie; induceren van zinvolle antigeenspecifieke antilichaamtiters in alle gevaccineerde dieren; het vermogen van de antigenen om een beschermende immuunrespons in de dieren op te wekken wanneer ze gekoloniseerd worden met S. aureus, wat de menselijke situatie nabootst; het vermogen van het immuunbloed om klinisch relevante S. aureus te neutraliseren in een test voor het doden van volbloed, wat veelbelovend is voor translationele testuitkomsten in vroege klinische ontwikkeling.