Ethan Allen Interiors Inc. kondigde aan dat haar raad van bestuur het reguliere driemaandelijkse dividend in contanten heeft vastgesteld en verhoogd naar $0,39 per aandeel, betaalbaar op 23 mei 2024, aan aandeelhouders die op 7 mei 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister staan ingeschreven.