Ethan Allen Interiors Inc. kondigde aan dat haar raad van bestuur een regulier driemaandelijks dividend in contanten van $0,36 per aandeel heeft vastgesteld, betaalbaar op 22 februari 2024, aan aandeelhouders die op 6 februari 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister staan ingeschreven.