Estia Health Limited (ASX:EHE) is een bindende overeenkomst aangegaan om op 1 augustus 2023 bejaardentehuizen in Kangaroo Flat, Bendigo van Royal Freemasons Ltd. over te nemen. De totale netto contante vergoeding voor de gecombineerde transacties zal naar verwachting in totaal ongeveer AUD 17,3 miljoen bedragen (exclusief zegelrecht en transactiekosten). De uiteindelijke vergoeding zal afhangen van de RAD-saldi, die naar verwachting ongeveer AUD 35,8 miljoen zullen bedragen, en de werknemersverplichtingen bij voltooiing. In een verwante transactie heeft Estia Health Limited een bindende overeenkomst gesloten voor de overname van residentiële bejaardentehuizen in Benalla van Royal Freemasons Ltd.. De transacties worden gefinancierd uit de bestaande schuldfaciliteiten van Estia Health. In verband met de overnames zal Estia Health delen van haar bestaande activiteiten in Bendigo en Benalla consolideren. Dit zal resulteren in de verhuizing van bewoners en werknemers uit de bestaande. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en zal naar verwachting begin oktober 2023 worden afgerond.

Estia Health Limited (ASX:EHE) heeft op 3 oktober 2023 de overname afgerond van residentiële bejaardentehuizen in Kangaroo Flat, Bendigo van Royal Freemasons Ltd.