Essity AB (publ) heeft bekendgemaakt dat Karl Åberg is gekozen als nieuwe directeur en dat Pär Boman zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Jan Gurander werd gekozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur.