Ter herinnering: Esker is gespecialiseerd in het ontwerpen en uitgeven van software voor de automatische verwerking van faxen, de elektronische verspreiding van papieren documenten, en connectiviteit.

De omzet van Esker voor het boekjaar 2023 steeg met 12 % (14 % bij constante wisselkoersen) tot 178,6 miljoen euro. Analisten hadden een omzet van 179 miljoen euro verwacht. De SaaS-component was in 2023 goed voor een groei van +17 % voor het bedrijf. Die component vertegenwoordigt nu meer dan 82 % van de verkoop van de groep. Deze veerkracht is opmerkelijk gezien de eerder verslechterde macro-economische context. Amerika en Europa waren dynamischer dan Azië.

De nettowinst kwam uit op 14,8 miljoen euro in 2023 tegenover de verwachte 15,3 miljoen euro. De brutowinstmarge bedroeg 72,4 % in 2023 tegenover 71,8 % in 2022, de operationele marge was 10,0 % (tegenover 13,4 % in 2022), de nettomarge was 8,3 % (tegenover 11,2 % in 2022) en de vrije kasstroommarge was 8,7 % (tegenover 4,1 % in 2022). De commerciële dynamiek drukt op de winstgevendheid vanwege commissievergoedingen in het jaar van contractondertekening. Esker heeft ook personeel aangeworven en de lonen verhoogd. Echter, de sterke cashflowgeneratie is opmerkelijk. De cashconversie bedraagt 86 % van het operationele resultaat en 104 % van het nettoresultaat.

In een complex macro-economisch klimaat slaagt Esker erin om een interessante organische groei van de omzet te handhaven, zijn commerciële prestaties te versnellen en zijn talenten te behouden, terwijl het een fundamenteel winstgevende en cashgenererende structuur behoudt.

Esker houdt vast aan zijn vooruitzichten voor 2024 met een geschatte groei van 12-14 % (exclusief overnames en wisselkoerseffecten) met een operationele marge van tussen de 12 en 13 %. De getekende contracten zullen geleidelijk bijdragen aan de groei van de omzet en de matiging van de uitgaven zal in de loop van 2024 volledig tot zijn recht komen. Het lijkt erop dat de waardering van Esker reeds deze verwachte groei en veerkracht weerspiegelt. Desalniettemin biedt de koopkoers in deze sector nog steeds ruimte voor waardering van het aandeel.