Eros International Media Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 31 december 2020. Voor het derde kwartaal kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten INR 813,6 miljoen bedroegen, tegenover INR 2.892,6 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg INR 275,3 miljoen, tegen een nettowinst van INR 161,8 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg INR 2,9, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van INR 1,69 een jaar geleden. Over de negen maanden bedroegen de totale inkomsten INR 2.469,9 miljoen, tegen INR 7.197,1 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg INR 584 miljoen, tegen een nettowinst van INR 557,9 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg INR 6,32, tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van INR 5,84 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg INR 6,32, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van INR 5,83 een jaar geleden.