Aandeelhouders kunnen zich misschien troosten met de gedachte dat het met hun bedrijf moeilijk nog slechter kan gaan. Naast een rampzalige conjunctuur, is de bedrijfsleiding al jaren slachtoffer van gemakkelijke kritiek. De rampzalige conjunctuur zal niet eeuwig duren, met de bedrijfsvoering lijkt het eindelijk beter te gaan.

Tussen de corruptieschandalen en andere tegenslagen door herinnerden we in een bijdrage van afgelopen oktober eraan dat de investeringen van Ericsson in onderzoek en ontwikkeling wel leken op een bodemloze put, terwijl de overname van Vonage blijkbaar grof was overbetaald. In beide gevallen was de waardevernietiging zorgwekkend.

Het bedrijf publiceerde gisteren zijn jaarresultaten. Het boekjaar eindigt met een bijzonder sombere noot, met een organische omzetdaling van 10 %. De integratie van Vonage en de ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening brengen deze daling terug tot 3 %, maar stoppen de vrije val van de winstgevendheid niet, met een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen dat halveert ten opzichte van vorig jaar.

Natuurlijk is het de netwerkapparatuurdivisie — twee derde van de geconsolideerde omzet — die het geheel naar beneden trekt. De verkopen dalen daar met 23 % organisch, wat het management discreet toeschrijft aan klanten die "hun cashflows willen behouden".

De financiële situatie van de operators dwingt hen inderdaad tot zuinigheid. In de Verenigde Staten zijn ze tot op de grenzen van het houdbare verschuldigd nu de rentetarieven beginnen te stijgen. In Europa kunnen ze door een veel te gefragmenteerde markt de prijsstijgingen die nodig zijn om een nieuwe investeringscyclus te financieren niet doorvoeren.

Alleen Zuidoost-Azië biedt enkele groeimogelijkheden, wat natuurlijk nauwelijks voldoende is om het schip drijvende te houden. Ericsson kondigt bovendien aan geen kentering te zien in 2024, met bevroren markten overal behalve in China. Hoe ver lijken de beloftes van een nieuwe investeringscyclus gedreven door 5G!

Het cloud- en softwaresegment groeit minder snel dan de inflatie en maakt geen winst. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsdienstensegment, dat nog steeds marginaal is in de activiteitenportefeuille aangezien het minder dan een tiende van de geconsolideerde omzet vertegenwoordigt en ook in het rood blijft.

Ondanks deze over het algemeen verschrikkelijke situatie slaagt het Zweedse bedrijf — dat de laatste maanden flink in de kosten heeft gesneden — erin de cashbloeding onder controle te houden. Dat is tenminste iets. Bovendien, zelfs als het management geen ommekeer voorziet in de komende twaalf maanden, is het een feit dat de voorraden van de operators steeds meer uitgeput raken; ze zullen op een gegeven moment weer orders moeten plaatsen.

Net als bij Nokia — zie ons artikel van afgelopen december — schatten sommige analisten dat de waarde van het patentportfolio van Ericsson ten minste de helft van de ondernemingswaarde dekt. Dit zou een aanzienlijke veiligheidsmarge bieden aan beleggers die willen wedden op betere tijden.

De markt reageerde vanochtend vrij goed op de gepubliceerde jaarresultaten. Ook zij schatten mogelijk in dat het ergste nu achter de rug is.