Ericsson kondigde aan dat zijn directeur Beveiliging voor Noord-Amerika, Scott Poretsky, is gekozen tot medevoorzitter van de Beveiligingswerkgroep (WG11) van de O-RAN ALLIANCE. Dit bouwt voort op de uitgebreide inspanningen van Ericsson om flexibele, goed presterende netwerken te bouwen naar keuze van de aanbieder van communicatiediensten. De verkiezing markeert het derde medevoorzitterschap van Ericsson in de wereldwijde Open RAN technische organisatie, met John Power, Expert Automation Cloud based Open RAN, als medevoorzitter van de Non-Real-Time RAN Intelligent Controller and A1 Interface Work Group (WG2), en Kurt Essigmann, Technical Product & Portfolio Manager, als medevoorzitter van de Open F1/W1/E1/X2/Xn Interface Work Group (WG5).

Deze covoorzittersposities tonen de uitzonderlijke inzet van Ericsson om standaardisatieorganisaties te ondersteunen door vrijwilligers op officiële posities te benoemen. Slechts 15 bedrijven van de in totaal 289 deelnemers aan de O-RAN ALLIANCE hebben een covoorzitterschapspositie en slechts één andere deelnemer dan Ericsson heeft drie covoorzitterschapsposities in werkgroepen/focusgroepen in de O-RAN ALLIANCE.