De Raad van Bestuur van Equity LifeStyle Properties, Inc. heeft goedgekeurd om het jaarlijkse dividend voor 2024 vast te stellen op $1,91 per gewoon aandeel, een stijging van 6,7%, of $0,12, ten opzichte van de huidige $1,79 per gewoon aandeel voor 2023. De Raad van Bestuur zal naar eigen goeddunken het bedrag van elk kwartaaldividend vooraf vaststellen.