Twee van de tien grootste investeerders van Equinor zullen een aandeelhoudersresolutie steunen waarin de oliemaatschappij wordt opgeroepen om haar strategie af te stemmen op de wereldwijde klimaatdoelstellingen, waarover dinsdag zal worden gestemd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf.

In de resolutie, die is ingediend door een groep beleggers onder leiding van het Britse Sarasin & Partners, wordt de Noorse olie- en gasproducent opgeroepen om aan te geven hoe plannen voor de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasreserves in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

Storebrand Asset Management en KLP - respectievelijk de 7e en 8e grootste aandeelhouders van Equinor - zeiden tegen Reuters dat ze voor de motie zouden stemmen.

De resolutie onderstreept de tweeledige positie van Noorwegen als grote olie- en gasexporteur die zich tegelijkertijd actief inzet voor internationale reducties in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

De stemming komt op een moment dat investeerders meer klimaatactie willen van olie- en gasproducenten, nadat verschillende hun ambities hebben teruggeschroefd in het licht van een energiecrisis en hoge prijzen.

Beleggers in de grootste gasproducent van Australië, Woodside Energy, verwierpen het klimaatplan van het bedrijf op de AVA van april, terwijl minderheidsaandeelhouders van Shell ook een resolutie hebben ingediend waarin het bedrijf wordt opgeroepen om zijn CO2-reductiedoelstellingen voor de middellange termijn af te stemmen op de doelstellingen van Parijs in de aanloop naar de AVA van 21 mei.

Het in Oslo gevestigde Storebrand Asset Management, dat een belang van 0,7% heeft in Equinor, zei dat de huidige strategie en investeringsplannen van het bedrijf "niet in lijn zijn met haar overkoepelende toewijding" aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

"We hebben Equinor gevraagd om transparanter te zijn over de kapitaalinvesteringsplannen en absolute emissiedoelen, bij voorkeur vergezeld van een gevoeligheidsanalyse van de gevolgen voor de aandeelhouderswaarde," vertelde Chief Investment Officer Baard Bringedal aan Reuters.

KLP, het grootste pensioenfonds van Noorwegen met een belang van 0,6%, zei dat haar stem voor de resolutie gezien moet worden als een duidelijk signaal aan het bedrijf dat het zijn energietransitieplan moet herzien.

"We zien niet dat de huidige productieplannen van Equinor in lijn zijn met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, wat we wel verwachten van bedrijven," zei Arild Skedsmo, een senior adviseur voor verantwoorde investeringen.

Een derde investeerder, het Britse pensioenfonds Railpen, zei "teleurgesteld te zijn over het plan van Equinor om de productie van fossiele brandstoffen tot 2035 stabiel te houden en door te gaan met nieuwe plannen voor de exploratie en ontwikkeling van reserves, met name haar ongesanctioneerde internationale projecten".

In antwoord op een verzoek om commentaar verwees Equinor naar de reactie van het bestuur van 22 april op de motie, waarin het zei dat aandeelhouders de motie moesten verwerpen en eraan toevoegde dat de energietransitiestrategie van het bedrijf in lijn was met de Overeenkomst van Parijs.

Het bedrijf is "flexibel" in het uitvoeren van de strategie en het aanpassen aan de marktomstandigheden, aldus het bestuur.

Equinor zei in februari dat het ernaar zou streven om de binnenlandse olie- en gasproductie tussen 2020 en 2035 op peil te houden, terwijl het tussen 2024 en 2030 de internationale productie met 15% wil verhogen dankzij nieuwe projecten in Groot-Brittannië, Brazilië en de Amerikaanse Golf van Mexico.

De Noorse regering, die 67% van Equinor in handen heeft, weigerde haar stemvoornemen bekend te maken. Zij zei vorig jaar te verwachten dat Equinor de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, maar voegde eraan toe dat het bestuur, en niet de algemene vergadering, over de strategie zou moeten beslissen.