BERLIJN (dpa-AFX) - De onderhandelingen over de verkoop van het elektriciteitsnet van de Nederlandse operator Tennet in Duitsland aan de federale overheid zijn mislukt. Tennet maakte donderdag bekend dat de onderhandelingen tussen Tennet Holding en de staatsontwikkelingsbank KfW namens de Bondsrepubliek Duitsland over een volledige verkoop van Tennet Deutschland zonder resultaat waren geëindigd. De Duitse overheid had de Nederlandse staat laten weten de geplande transactie niet te kunnen realiseren vanwege budgettaire problemen.

Tennet is nu op zoek naar andere financieringsbronnen. Volgens het bedrijf bereidt Tennet Holding zich voor om gebruik te maken van publieke of private kapitaalmarkten om een structurele financieringsoplossing te vinden voor haar Duitse activiteiten. De Duitse overheid is bereid om dergelijke alternatieve oplossingen te ondersteunen.

Ondertussen gaat Tennet door met haar uitgebreide investeringsplannen in beide landen en wordt daarbij gesteund door de Nederlandse overheid. Deze heeft Tennet onlangs een aandeelhouderslening van in totaal 25 miljard euro verstrekt voor de jaren 2024 en 2025.

Binnen de federale regering zijn momenteel moeilijke onderhandelingen gaande over een ontwerp voor de federale begroting voor 2025 en de financiële planning voor de middellange termijn met het oog op de miljarden euro's aan tekorten. Verschillende departementen willen niet voldoen aan de besparingsdoelstellingen die door het ministerie van Financiën zijn vastgesteld.

Hoge kosten voor netuitbreiding

De eigenaar van het moederbedrijf van Tennet is de Nederlandse staat, voor wie de kosten van netuitbreiding in Duitsland te duur zijn geworden. Het bedrijf heeft daarom bekend gemaakt dat het wil dat de federale overheid het Duitse transmissienetwerk overneemt.

FDP-politicus voor energie Michael Kruse zei: "De wens van de Nederlanders om zich terug te trekken uit het Duitse elektriciteitsnet is een duidelijk alarmsignaal. Als niet eens meer democratische landen bereid zijn om onder de huidige randvoorwaarden in het Duitse elektriciteitsnet te investeren, dan zegt dat veel over het huidige investeringsklimaat in Duitsland en waarom het land dringend een economische ommekeer nodig heeft."

Tennet is een van de vier Duitse transmissiesysteembeheerders. Tennet beheert het net in de qua oppervlakte grootste van de vier zones. Het gebied strekt zich uit van de Noordzee tot aan de Oostenrijkse grens. Als onderdeel van de energietransitie moeten er duizenden kilometers aan nieuwe elektriciteitsleidingen worden aangelegd, zodat de windenergie die voornamelijk in het noorden wordt geproduceerd, de grote verbruikscentra in het zuiden kan bereiken. Dit gaat vele miljarden kosten. Tennet nam het Duitse deel van haar netwerk in 2010 over van Eon /hoe/DP/mis