BERLIJN (dpa-AFX) - Milieuactie Duitsland roept minister van Economie en Klimaatbescherming Robert Habeck (Groenen) op om een "klimaataudit" uit te voeren van de geplande strategie voor energiecentrales. Sascha Müller-Kraenner, directeur van de Bondsrepubliek, zei tegen het Duitse persagentschap: "Wie vandaag gasgestookte energiecentrales subsidieert, moet aantonen hoe dit in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen. De EU-Commissie vraagt hier terecht om in de strategie voor energiecentrales." Minister Habeck van Economische Zaken moet dit heel serieus nemen. Een klimaataudit is essentieel.

Müller-Kraenner verwees naar een brief van het directoraat-generaal Concurrentie van de EU aan Umwelthilfe. Daarin staat dat aardgas als overgangsbrandstof wordt beschouwd en als zodanig kan worden geëist als bewezen is dat het compatibel is met de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 - en als er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de vraag niet leidt tot een lock-in van aardgas. Er wordt ook gesproken over openbare raadplegingen.

"De bouw en subsidiëring van een hele vloot gasgestookte elektriciteitscentrales is geen kleinigheid," zegt Müller-Kraenner. "Publieke raadpleging moet daarom een verplicht onderdeel zijn van de verdere procedure. Dit is belangrijk zodat niet alleen industriële belangen worden gehoord, maar ook de bescherming van het milieu en niet in de laatste plaats de burgers een stem krijgen."

In februari bereikte de Duitse regering overeenstemming over de belangrijkste punten van een strategie voor de bouw van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales. Deze moeten in de toekomst op waterstof werken en beschikbaar zijn als "back-ups" om de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen uit wind en zon veilig te stellen. De regering wil investerings- en exploitatiekosten eisen voor gasgestookte centrales die op waterstof kunnen werken. Goedkeuring onder de wet op staatssteun is nog in behandeling bij Brussel./hoe/DP/zb