ESSEN/BERLIJN (dpa-AFX) - Tal van aardgasleveranciers zouden bij de verkoop van zogenaamd klimaatneutraal aardgas gebruik hebben gemaakt van dubieuze compensatiemaatregelen. Dit meldde het onderzoeksnetwerk Correctiv dinsdag. Honderdduizenden klanten zouden zijn misleid.

In samenwerking met wetenschappers werden de CO2-credits van 150 Duitse gasleveranciers tussen 2011 en 2024 onderzocht. De conclusie: 116 gasleveranciers hadden CO2-credits uit klimaatbeschermingsprojecten gebruikt waarvan niet aannemelijk kon worden gemaakt dat ze de uitstoot daadwerkelijk hadden verminderd of bespaard.

Het betrof ongeveer twee derde van de 16 miljoen geanalyseerde credits uit deze periode. Volgens de berekeningen van Correctiv had er in de loop der jaren dus ruim 10 miljoen ton minder CO2-uitstoot gecompenseerd kunnen worden dan de leveranciers aan klanten beweerden. Om dit in perspectief te plaatsen: volgens het Bundes Umweltbundesamt kwamen er in 2023 in Duitsland broeikasgassen vrij die overeenkomen met 674 miljoen ton kooldioxide.

Als reactie op het onderzoek kondigde het in Koln gevestigde nutsbedrijf Rheinenergie aan dat het specifieke projectbeoordelingsprocedures zou eisen van de certificeerders, zo meldt Correctiv. "Totdat de resultaten beschikbaar zijn, zullen we ons aanbod voor zakelijke klanten opschorten en geen nieuwe compensatieovereenkomsten meer aangaan," vertelde een woordvoerder van het bedrijf aan de krant Kolner Stadt-Anzeiger. Slechts twee procent van de zakelijke klanten maakt momenteel gebruik van het groen gas aanbod van Rheinenergie. Voor particuliere klanten is er al drie jaar geen aanbod meer.

In verband met het onderzoek van Correctiv riep de Deutsche Umwelthilfe (DUH) 15 gasleveranciers in heel Duitsland op om niet langer reclame te maken voor klimaatneutraal aardgas en om overeenkomstige verklaringen van stopzetting te ondertekenen. De vereniging beschuldigde de bedrijven ervan consumenten te misleiden.

Deze leveranciers boden tarieven aan voor de aankoop van zogenaamd klimaatneutraal groen gas, waarvan de uitstoot zou worden gecompenseerd door betalingen aan klimaatbeschermingsprojecten. In alle gevallen waren de projecten die voor compensatie werden gebruikt echter ongeschikt om de beloofde klimaatneutraliteit te bereiken. "Waar bosprojecten worden gebruikt voor compensatie, lopen de projecten lang niet zo lang als nodig is om klimaatneutraliteit te garanderen," verklaarde de DUH.

Duitslands grootste energieleverancier Eon is een van de 15 bedrijven. Een woordvoerder legde uit dat Eon nog geen verklaring van stopzetting had ontvangen van Deutsche Umwelthilfe. Over de certificaten legde hij uit dat Eon een interne en groepsbrede minimale kwaliteitsnorm heeft gedefinieerd voor het gebruik van compensatiecertificaten in 2022. "De kwaliteitsrichtlijn zorgt ervoor dat de gebruikte certificaten van hoge integriteit zijn." Na een overgangsfase zal Eon alleen nog certificaten mogen aankopen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van deze richtlijn. "Alle klimaatbeschermingsprojecten die we ondersteunen zijn geregistreerd en extern gecertificeerd." Dit betekent dat Eon zich oriënteert op gemeenschappelijke wereldwijde standaarden./swe/DP/mis